Volby do pastorační rady 2019

Volby se uskuteční v neděli 7.4. Nová pastorační rada pak zahájí svou činnost v neděli 14. 4. Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti (prakticky záleží na tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru rozhodující). Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.

Ke stažení: Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské.

 

Představení kandidátů do pastorační rady (v abecedním pořadí)

 

 Karolína Kottová

Karolína Kottová, MA, 42 let, diplomatka, vdaná, 3 děti. Od r. 2014 se účastním života farnosti, zejména vánočních a velikonočních aktivit s dětmi, tíhnu k tématům přeshraniční spolupráce mezi katolíky, ekumenismu a hledání cest vzájemného poznání a spolupráce. Aktuálně pracuji již pátým rokem pro Zastoupení Evropské komise v ČR, ale mám pracovní i studijní zkušenosti z Belgie, Francie, Španělska, Itálie a Polska. Osobní i pracovní zkušenosti bych ráda uplatnila i v naší farnosti a proto kandiduji.

 

Antonín Lisý

Ing. Antonín Lisý, 44 let, strojní inženýr, ženatý. S manželkou Milenou vychovává 5 dětí. Ve farnosti vypomáhá se svými dětmi především při nedělních mších u oltáře. Zapojen do dění ve farnosti, jako čtvrteční modlitby chval, farní filmové večery, farní dovolené a společenství rodičů s dětmi. Je si vědom, že životaschopná farnost potřebuje čerpat nejen z vlastních sil, ale z Boží milosti. Bude se snažit být dobrým Božím nástrojem pro tuto práci.

 

Jan Macek

RNDr. Jan Macek, CSc., 57 let, analytický chemik, ženatý, mám 2 děti, 6 vnoučat. Ve farnosti působím mnoho let jako ministrant, knihovník, člen pastorační a ekonomické rady farnosti a organizuji farní poutě a výlety. Od loňského roku zastávám též službu výpomocného kostelníka. V těchto činnostech bych rád pokračoval i nadále.

 

 

František Nedbal

Ing. František Nedbal, 63 let, chemik a systémový inženýr, ženatý, 4 dcery, 3 vnoučata. Do farnosti jsem se přistěhoval v r. 1967 a zažil v ní časy špatné i dobré. Od r. 1995 nepřetržitě rediguji a vydávám farní Zpravodaj, byl jsem členem většiny minulých Farních rad i té současné. Se společenstvím starších rodičů jsme iniciovali vznik řady aktivit, které se ujaly a jsou dnes “samozřejmé”. Nadále hodlám vynášet “poklady nové i staré” a být oporou a pomocí duchovním ve farnosti.

 

Ondřej Sobotka

Mgr. Ondřej Sobotka, 25 let, živnostník, svobodný. Chtěl bych pomoci s údržbou a propagací kostela Zvěstování Panně Marii v Holečkově ulici, kam chodím pravidelně na mši svatou. Současně bych rád posílil kontakt mezi tímto smíchovským kostelem a farním kostelem sv. Václava.

 

 

Gabriela Suchlová

Gabriela Suchlová, 40 let, s manželem Jakubem vychováváme 5 dětí, pracuji jako zdravotní sestra a katechetka, ve farnosti učím náboženství děti od 1. do 5. třídy a podle potřeby se podílím na farních aktivitách všeho druhu. Mým velkým přáním a “programem” pro volby do Pastorační rady je liturgicky, svátostně i vzájemně vztahově živá farnost.

 

 

Helena Svobodová

PharmDr. Helena Svobodová 61 let, farmaceutka, vdaná, 2 dcery, 3 vnoučat. Do farnosti jsem se přivdala v r. 1981. Posledních 5 let se v pastorační radě podílím na různých aktivitách farnosti (společenství starších rodičů, Noci kostelů, charitativní akce pro děti, farní odpoledne, úklid kostela, farní výlety a další). Aktuálně jsem také výpomocná kostelnice. Ráda bych v těchto činnostech pokračovala a přispěla tak podle svých možností k dobrému chodu naší farnosti.

 

Jan Tomek

Ing. Jan Tomek, 48 let, finanční analytik, ženatý, mám tři děti, zdejším farníkem jsem od svatby v roce 1998. Ve farnosti spolupůsobím v hudební skupince, podílím se na vedení společenství chval a na organizaci farních dovolených. V případě zvolení do farní rady bych rád rozšířil pomoc tam, kde to bude nejvíce potřeba, vedle organizačních výpomocí například podporou v ekonomické oblasti. Profesně se věnuji především controllingu.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts