Vyučování náboženství

Vyučování náboženství 2022-2023

Výuka náboženství začíná od 1. října 2022. Přihlašovat děti je možné telefonicky nebo e-mailem u příslušného katechety, příp. podáním vyplněné přihlášky v sakristii nebo na faře. Výuka probíhá v těchto termínech:

1. skup.

předškoláci (KDP*)

středa

15:30 - 17:00

farní sál

1 patro

Vendulka Keclíková

2. skup.

1. sv. přijímání

středa

15:15 - 16:00

MC Venoušek

Mgr. Michal Ondra

3. skup.

1. - 2. třída**

středa

16:15 - 17:00**

MC Venoušek

Mgr.Michal Ondra

4. skup.

3. - 5. třída**

středa

14:15 - 15:00**

MC Venoušek

Mgr.Michal Ondra

5. skup.

6. - 9. třída

dle domluvy s knězem

dle domluvy s knězem

 

P. Zachariáš T. Kristek O.Praem.

 

 

 

 

 * KDP = Katecheze Dobrého pastýře 
** v případě malého počtu přihlášených dětí budou skupiny pravděpodobně sloučeny a výuka bude probíhat v čase 16:15 - 17:00

 

Kontakty na katechety:

Pravidelná výuka bude zahájena 1. října 2022 (KDP v termínech od 5. 10. 2022 do 7. 6. 2023). Do 2. skupiny je možné se dodatečně přihlásit nejpozději do konce října, do ostatních skupin po dohodě i v průběhu školního roku. Komu nevyhovují termíny výuky u nás, může se přihlásit i v sousední farnosti Praha-Zlíchov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na náboženství 2022 – 2023

Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve farnosti sv. Václava,

Praha – Smíchov.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………...

Datum narození: ………………………………

Kolik let již navštěvoval(a) výuku náboženství? .…..

Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání: ano - ne

Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat: 1. – 2. – 3. – 4. – 5.

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………

Zdravotní či jiné omezení: ……………………………………………………………………..

Telefon rodičů: ………………………………………………………………………….........….

e-mail rodičů: ………………………………………….…………………………………………

Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít: ano - ne

Datum: ……………………….. Podpis rodičů: ……………………………………..

Poznámka: ……………………………………………………………………………………….

 

( Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině.)

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts