Sv. Filip a Jakub, hřbitov na Malvazinkách
Průčelí kostela
Pohled do presbytáře
Střed fresky "Očistec"
Roku 1891 byl původní kostel sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí zbořen, protože ho nahradil kostel sv. Václava. Materiál ze zbořeného kostela byl převezen na Malvazinka a upotřeben při stavbě nového kostela.

Na místě dnešního hřbitova stála v 17. století hospodářská usedlost Malvazinka, kterou postavil (někdy kolem roku 1628, kdy pozemky získal) Tomáš Malvazy - odtud její jméno. Tyto pozemky zakoupila v roce 1875 obec Smíchov, aby na nich postavila nový hřbitov. Hřbitov byl v následujícím roce založen a na sklonku roku 1876 vysvěcen a začal sloužit svému účelu. Později byl několikrát rozšiřován, až dosáhl dnešní rozlohy a stal se po Olšanském hřbitově nejrozsáhlejším pražským hřbitovem. Návrh hřbitova je dílem Antonína Barvitia.

Základní kámen ke stavbě hřbitovního kostela byl položen 13.9.1894 a za necelé dva roky poté - 28.5.1896 - vysvěcen. Z původní výzdoby starého kostelíka na Arbesově náměstí dodnes zdobí chrám socha Spasitele v jeho průčelí a sochy sv. Filipa a Jakuba v arkádách po stranách kostela. Do nového kostela byly také přeneseny staré zvony.

Bohoslužby se zde konaly, mimo pohřbů, pouze 3x do roka - v neděli po svátku patronů kostela, o dušičkách a v květnu při májových slavnostech. Pravidelné nedělní bohoslužby zde byly zavedeny teprve na podzim roku 1928. Bohužel byly několikrát na kratší či delší dobu zrušeny.

Od nástupu P. Jana Paulyho (pozdějšího prvního smíchovského arciděkana a papežského preláta) na místo faráře chrámu sv. Václava se začala výrazně měnit podoba interiéru baziliky. Dá se říci, že dnešní podoba chrámu pochází z této doby. V roce 1913 byla vymalována apsida. Obraz, jehož autorem je J. Scheichl, znázorňuje vysvobozování duší z očistce. Pod touto freskou byl umístěn nový hlavní oltář "Golgota" nebo "Dokonáno jest", postavený dle návrhu J. Paši. Bohužel dnes již není kompletní - sochy Panny Marie a sv. Jana byly při posledním vloupání do kostela ukradeny. V stejném roce byly na Malvazinkách zavěšeny čtyři velké obrazy, kopie slavných originálů (Spasitel, sv. Josef, sv. Antonín, Madona - tak již na Malvazinkách není). Kromě výzdoby hřbitovního kostela měly také sloužit jako obrazy pro čtyři venkovní oltáře při průvodu kolem kostela sv. Václava na svátek Božího těla.

Porozhlédněte se přímo z kostelní věže 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts