Sv. Václav, náměstí 14. října 17, Praha 5
Pohled do presbytáře
Kazatelna
Oltář sv. Kříže
Oltář Panny Marie
Varhany
Chrám sv. Václava je postaven v čistém slohu starokřesťanské basiliky a je to jedna z nejvýznamnějších českých novorenesančních památek .

K hlavní lodi, která je ukončena krásným portálem, přiléhají dvě postranní lodi. Každá je ukončena věží 50 m vysokou. Na východní straně končí lodě polokruhovou apsidou. Apsidy jsou těsně spojeny a to na severní straně křestní kaplí a na jižní straně prostornou sakristií, která má vlastní vchod. Po obou stranách lodí zde byly vysázeny řady lip.

Základy sahají 7 m hluboko.

V průčelí vedou do svatyně tři vchody­­: hlavní portál do hlavní lodi a dva do postraních lodí. Nad hlavním portálem je majolikový reliéf sv. Václava se dvěma anděly. Nad postraními portály reliéfy sv. Anežky a bl. Hroznaty. Tyto reliéfy maloval pražský sochař Šimek a provedla je firma Ginovi ve Florencii. Nad postranními reliéfy jsou dva výklenky, kde jsou umístěny kamenné sochy. Mezi nimi je obraz na skle, který představuje Madonu s Ježíškem.

Krytina obou věží je z měděného plechu s dvěmi báněmi a kříži. Postranní lodi jsou kryty černým štýrským plechem, krytina hlavní lodi a apsidy je také měděný plech.

Vstoupíme li po několika rozsáhlých schodech do chrámové předsíně, spatříme na jedné straně konturu stvoření Adama a na druhé stvoření Evy. Pak se objeví dvě malé postranní kaple. Předsíň je od lodí oddělena dubovými, zasklenými dveřmi.

Hlavní loď je od postranních lodí oddělena mohutnými sloupy. Jsou na každé straně čtyři. Sloupy stojí na patkách z kararského mramoru a jónské hlavice jsou ze stejného materiálu. Dříky jsou žulové a na nich je nanesena vrstva uměle hlazené žuly. V hlavní lodi stojí kazatelna z kamene italského mistra Grisiquano.

Strop hlavní lodi je kazetový, bohatě polychromovaný a je zlacený. Postranní lodi jsou také polychromovány.

V postranních lodích jsou umístěna figurální okna představující 12 apoštolů. Na každé straně jich je šest, a každé dvě okna jsou úzce spojena. Mezi nimi jsou nástěnné malby. Do hlavní lodi jde pod kazetovým stropem 14 barevných oken, která jsou jednoduše zdobená.

Dlažbu v hlavní i postraních lodích tvoří cementové jedno a troj barevné.

Nahoře v hlavní apsidě je mozaika, představující skupinu světců kolem Krista. V nadživotní velikosti je zde Kristus, na jedné straně sv. Václav a na druhé je sv. Ludmila. Vedle nich je sv. Petr a sv. Pavel a vedle nich je sv. Prokop a sv. Vojtěch. Je to umělecká práce, která byla provedena podle kartonů profesora J. M. Trenkwalda továrnou Alberta Neuhausera v Innsbrucku. Pod mozaikou jsou 4 obrazy provedené v šedozeleném tónu profesorem Sequensem.

V hlavní apsidě je umístěn hlavní oltář. Sestává se z hlavního oltáře ve formě sarkofágu, který je z kararského mramoru, na něm jsou lví hlavy s kruhem. K oltáři se chodí po pěti schodech z šedého kararského mramoru. Tyto schody mají představovat pět Kristových ran. Baldachýn na oltáři stojí na čtyřech sloupech. Jejich dříky jsou zhotoveny ze žlutého veronského mramoru, podstavce z šedého kararského mramoru a patky i jonské hlavice z bílého kararského mramoru. Na sloupech je ze dřeva řezaný zcela zlacený baldachýn, ozdobený v průčelí čtyřmi znaky evangelistů a nahoře balustrádou, na jejichž rozích stojí dva andělé. Nad sarkofágem je umístěna oltářní stěna z mramoru s mramorovým tabernákulem a nad ním je výklenek a v něm stojí dřevěný kříž s Kristem.

Postranní oltáře jsou dva: Panny Marie, který je umístěn v severní apsidě a sv. Kříže, který je v apsidě jižní.

Severní apsida je vyzdobena voskovou malbou, znázorňující korunování Panny Marie. Byla namalována prof. Sequensem.

Jižní apsida je vyzdobena obrazem nanebevstoupení Páně, který maloval Zikmund Rudl. Zde je také umístěna práce z kararského mramoru, která znázorňuje Krista na kříži se dvěma po straně klečícími anděly. Skicu zhotovil sochař Šimek, model prof. Sucharda, práci provedl sochař Vosmík. U tohoto oltáře je také Boží hrob. Další dva oltáře byly přistavěny v pozdějších letech a jsou to: oltář sv. Josefa a oltář sv. Antonína. Oltář sv. Josefa je z kararského mramoru. Podle modelu mistra Vosmíka ho zhotovil italský mistr F. Santini. Mensa zdobena třemi bronzovými reliéfy ze života sv. Františka Serafinského od mistra Kodeta. Oltář sv. Antonína je z bílého mramoru, podle modelu A. Renzy ho zhotovil mistr Frankl. Mensa je zdobena bronzovými věnci a bronzovým reliéfem od Jos. Raši, dle Santiniho modelu.

Svatostánek je uvnitř bohatě zdobený, má bronzová dvířka, která jsou silně zlacená se stříbrnými ornamenty a je zdobená drahokamy (rubíny, smaragdy, tyrkysy, routy, karneoly, chrisolithy a krystaly). Umělecký kříž je těžce zlacený od profesora Kersche.

Na chóru jsou umístěny velké varhany se 30 rejstříky, 3 manuály s 2 058 píšťalami, které jsou většinou cínové. Zhotovila je firma Rieger v Krnově ve Slezsku, jejich cena byla 9 000 zlatých.

V chrámu je také křížová cesta, která je vyznačena 14 dřevěnými kříži.

Na severní straně je křestní kaple. Jsou zde dvě velká okna s obrazy sv. Jana Křtitele a Krista. Pod nimi stojí dřevěný oltář se sochami sv. Cyrila a Metoděje, dar od bývalého smíchovského purkmistra Petra Fišera. Kaple je vyzdobena obrazy jmenovaných světců. Obrazy představují:

  • sv. Klimenta, nález jeho ostatků
  • příchod sv. Cyrila a Metoděje do Říma
  • jejich poslání na Moravu
  • křest českých lechů ve Velehradě
  • smrt Metoděje

Tyto malby byly vesměs vyrobeny na náklady Petra Fišera. Uprostřed kaple stojí křtitelnice z kararského mramoru s dřevěnou kupolí a soškou sv. Jana Křtitele.

Na druhé straně stojí pěkně vyzdobená sakristie

Celé zařízení chrámu stálo 400 000 zlatých, v čemž je započítaný obnos za stavební plány a řízení stavby v ceně 30 000 zlatých.

Porozhlédněte se přímo z kostelní věže 

 • Vitráže Podívejte se na kostelní vitráže

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts