Svátosti u sv. Václava

12.6.2013

Info ohledně svátosti

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Smíchov

nám. 14. října 17, Praha 5 – Smíchov, 150 00

http://farnostsmichov.cz, gapski@centrum.cz

 

 

Telefon:          -     257 317 652; 724 324 555

      (farář - P. Jerzy Gapski)

 

 

Rádi Vám posloužíme udělením svátostí – toho nejcennějšího,

co Kristus odkázal své církvi. K řádnému přijetí svátostí je však potřebné se také dobře připravit.

 

Křest dětí

-          alespoň jeden z rodičů by měl být pokřtěn v katolické církvi a plně žít z křesťanské víry

-          je třeba absolvovat přípravu (formou setkání s knězem na faře)

 

Křest dospělých

-          předpokladem je osobní víra a touha přizpůsobit této víře svůj život

-          příprava dospělých ke křtu (katechumenát) trvá asi 1 rok

-          období přípravy má napomoci nejen k osvojení informací podstatných pro křesťanský život z víry, ale také k postupnému pronikání katechumena do osobní i společné modlitby a k jeho pozvolnému začleňování do společenství věřících

-          křest dospělých bývá udělován o Velikonoční vigilii

 

Biřmování

-          tato „svátost křesťanské dospělosti“ bývá udělována biskupem obvykle v době velikonoční

-          o zahájení přípravy se můžete informovat na faře nebo v sakristii

 

Eucharistie

-          příprava dětí k prvnímu svatému přijímání probíhá v rámci pravidelných hodin náboženství na faře

-          obecně může eucharistii přijímat ten, kdo je pokřtěn v katolické církvi, pravidelně se účastní mše svaté a přistupuje ke svátosti smíření a žije v církevně platném manželství

 

Svátost smíření

-          bývá udělována v kostele 1/2 hod. před každou večerní mší sv. a v neděli též před dopoledními bohoslužbami

-          kdykoli také po osobní dohodě s knězem (osobně, telefonicky, e-mailem)

 

Svatba

-          alespoň jeden z páru musí být pokřtěn v katolické církvi

-          je třeba ohlásit se alespoň 2 měsíce předem a absolvovat přípravu

 

Svátost nemocných a návštěvy nemocných

-          podle individuální dohody s knězem

-          k vážně nemocnému je možno zavolat kněze kdykoli (!)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pohřeb nebo rozloučení v krematoriu

-          termín pohřbu je potřebné dohodnout dříve, než bude pevně stanoven termín u pohřební služby, jinak nelze účast kněze zaručit (!)


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts