Sčítání návštěvníků bohoslužeb

14.9.2019

(čj. A/2019/9840)


V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností. Sčítací lístky (roztříděné podle farností, případně jednotlivých duchovních správ, klášterních kostelů a kostelů spravovaných rektorem) obdrží okrskoví vikáři na setkání vikářů 12. září a zajistí jejich předání (proti podpisu) farářům, resp. administrátorům farností a rektorům kostelů.
Všechny potřebné informace a podklady k provedení sčítání jsou v přílohách tohoto čísla ACAP, pro případ potřeby jsou zveřejněny i na intranetu (v záložce „Návody a postupy“). Tam jsou ke stažení též předlohy sčítacích lístků pro jednotlivé farnosti, duchovní správy a samostatně spravované kostely, aby bylo možné si je v případě potřeby dotisknout.
Po provedeném sčítání duchovní správci vrátí vyplněné sčítací lístky spolu s doprovodným formulářem na arcibiskupství prostřednictvím příslušného okrskového vikáře, a to nejpozději do 31. října 2019.
Výsledky sčítání a jejich srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004, 2009 a 2014 poskytnou diecézním biskupům a celé České biskupské konferenci významné informace o situaci i vývojových trendech, na jejichž základě bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a evangelizační práci v naší zemi. Proto je Vaše aktivní spolupráce při sčítání návštěvníků bohoslužeb cenná, potřebná a nezastupitelná a právem jí předem náleží naše vděčnost. 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts