Ohlášky na neděli 30. června

29.6.2013 - 5.7.2013

13. neděle v mezidobí

 Svátky v týdnu:

v úterý svátek sv. Tomáše, apoštola;

ve čtvrtek památka sv. Prokopa, opata;

v pátek slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek bude možnost adorace do 23:00 (vchod přes sakristii). V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Dnešní sbírka je určena pro kněžský seminář.

 

Po mši sv. v 8:00 a v 9:30 zveme na farní kávu.

 

Od pondělí platí prázdninový pořad bohoslužeb.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli přihlásit děti na výuku náboženství na nový školní rok. 

Po prázdninách začne příprava na svátost biřmování a na křest dospělých. Zájemci o přijetí těchto svátostí se mohou přihlásit v sakristii nebo na faře.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts