Ohlášky na srpen

8.8.2022

Srpen 2022

 

31. července – 18. neděle v mezidobí, památka sv. Ignáce z Loyoly

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve;

ve čtvrtek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze;

v pátek památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie;

v sobotu svátek Proměnění Páně;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude krátká adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Příští neděli 7. 8. se uskuteční sbírka do Svatovojtěšského fondu.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

7. srpna – 19. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Dominika, kněze;

v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;

ve středu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;

ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny;

 

Dnešní sbírka je určena pro Svatovojtěšský fond.

 

----------------------------------------------------------------------

 

14. srpna – 20. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek;

v sobotu památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;

 

----------------------------------------------------------------------

 

21. srpna – 21. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka Panny Marie Královny;

ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola;

v sobotu památka sv. Moniky;

 

----------------------------------------------------------------------

 

28. srpna – 22. neděle v mezidobí, památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka Umučení sv. Jana Křtitele;

v sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek po večerní mši sv. je možnost adorace před Nejsvětější Svátostí do 20:00. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

  


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts