Synoda 2021 - 2023

24.10.2021

ve farnostech

 Vážení otcové kněží, jáhni a správci farností,

 

obracím se na vás ohledně procesu přípravy Synody 2021 - 2023. Pan kardinál Dominik Duka napsal na naděli 17. 10. svůj list povzbuzení, také biskupové Čech a Moravy poslali svůj list věřícím... Vím, že je to hodně najednou.

 

Byl jsem pověřen přípravou a koordinací v naší pražské arcidiecézi, a tak si dovoluji vás oslovit s prvními informacemi.

V této chvíli teprve vzniká přípravný tým pro naši diecézi. Zároveň vznikl již tým lidí na úrovni ČBK, který se bude snažit připravovat podněty pro celou ČR. Ano, vše se děje ve velké časové tísni a neumožní to velké přípravy, ani skvěle zpracované podklady.

 

A přeci se osobně domnívám, že celý proces má význam jak pro souznění s celosvětovou církví, tak v našem případě může získat ještě zvláštní význam, pokud vznikne soubor podnětů, které nabídneme novému arcibiskupovi jako určitý náhled do diecéze, kterou bude přebírat od pana arcibiskupa Dominika Duky. Pojďme v rámci svých sil a také s úctou k časovým možnostem našich farníků využít tuto papežem vyvolanou reflexi. Myslím, že i dnes se smíme a máme ptát „Co Duch paví církvi.“

 

K otázkám, co to synoda je a proč synoda o synodalitě doporučuji Rozcestník na webu arcibiskupství https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ , který v průběhu podzimu budeme stále doplňovat a rozšiřovat, dále řadu článků na webu cirkev.cz, Přípravný dokument k této synodě vydaný ve Vatikánu (viz další příloha), připravujeme krátká videa, ČBK nám v pátek předalo dva druhy letáčků pro farnosti, které během následujících týdnů předáme přes vikáře k vám. Tématu bude tomu věnován podzimní kněžský den, velmi zajímavá byla konference na Katolické teologické fakultě UK, která je zaznamenána na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ORpEFQ3OCUI&list=UUd4PQuLcF76IpOpNGAKywhA&index=3). Je tedy již z čeho čerpat.

 

Zatím nabízím náčrt průběhu:

 

1) Pozvání farníků a vůbec všech, kteří mají zájem se zapojit.

2) Zvláště pozvěte farníky, kteří se scházejí v již existujících společenstvích, aby v rámci pastorační rady, ale také v rámci svých společenství věnovali dvě setkání této věci.

3) V každé takové skupině potřebujeme jednu osobu, která by byla ochotna toto setkání moderovat a zapsat! Není tak složité. Prosím vyzvěte je, aby si mezi sebou vybrali komunikačně zdatného koordinátora a ten se nám přihlásil pomocí jednoduchého formuláře: https://pastorace.apha.cz/koordinator-skupinky-pro-synodu-o-synodalite-2021/ co nejdříve, abychom mohli komunikovat přímo s ním a zasílat mu informace pomocí mailu. Budete-li chtít dostávat také informace, přihlaste se tam i vy. Nic tomu nebrání, jen vás nechceme dál zahlcovat maily.

Vše bude probíhat elektronicky, potřebujeme tedy lidi, kteří s těmito komunikačními kanály pracují.

4) Cílem těchto „presynodálních“ setkání je reflektovat, jak dnes v celé církvi napříč úrovněmi vedení probíhá naslouchání a dialog, společně prožívané putování celého Božího lidu.

5) První setkání je vhodné věnovat tomu, co se celým procesem zamýšlí (vytvořili jsme s kolegou ThLic. Prokopem Brožem, ThD. krátká videa, zkusím ještě vytvořit nějaký jednoduchý text k přečtení a przentaci). A druhé setkání v těchto skupinkách bude vlastní proces modlitby, naslouchání a sdílení, jak uvedené otázky zakoušíme. Je velmi důležité nezapomenout zapsat z tohoto setkání podrobné poznámky.

6) Výstupem z každé skupiny bude text zapsaný do webového dotazníku (teprve vznikne), kam se zaznamenají jednotlivé podněty do 31. 1. 2022!

 

Pak bude následovat zpracování a sestavení diecézní reflexe, která bude projednána 5. 3. na diecézním předsynodním setkání. Její připomínky se zapracují a během března se odešle na ČBK.

 

Připojuji text Vademeca pro tento proces, kde jsou základní okruhy kladených otázek pod kapitolou 5.3. Z ní cituji:

Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? (PD, 26)

Při hledání odpovědí je možné:

a) Ptát se: Jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce?

b) Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji: Jaké radosti přinesly? Jaké těžkosti a překážky přivodily? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly?

c) Zaměřit se na plody, o které se lze podělit: Kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před naší místní církví otevírají?

 

Ve Vademecu následuje deset velkých okruhů otázek. Z nich bude dobré se zaměřit jen na jeden či dva okruhy, aby se to dalo v rámci setkání stihnout. Na těchto deset okruhů bude strukturovaný i zamýšlený formulář odpovědí.

 

Pokud vy jako správci farností stojíte o vytvořenou reflexi ze společenství své farnosti, je třeba požádat koordinátory ve vaší farnosti, aby reflexi poskytli i vám (např. mailem). Nám ji budou zasílat přes webový formulář, který bude strukturovaný a asi již nebude jednoduché přerozdělovat a vybírat, co kdo zaslal z jaké farnosti.

 

Vážení otcové, zvu vás, abyste zkusili využít tuto výzvu a získali spolu s diecézí a potažmo celou církví reflexi stavu „společného putování“.

 

Velké díky za vaši službu a nasazení!

Pokojné dny

 

 

P. Mgr. Ing. Michal Němeček

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts