Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 2. listopadu

28.10.2020

Pořad bohoslužeb a vysluhování svátostí

 

Tento den může každý kněz sloužit 3 mše svaté, v bazilice sv. Václava budou bohoslužby

v 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:30.

V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními upozorňujeme, že bohoslužby se konají bez účasti lidu! Po skončení bohoslužby bude kostel otevřen

a věřící budou mít možnost přijmout svaté přijímání:

v 8:00, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 a v 18:00,

 

Ke svátosti smíření je možné přistoupit poté, když kněz dokončí vysluhování Eucharistie.

+++

 

Připomínáme, že do konce listopadu je možné za těchto podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci:

a. — plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být pro užitek věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

b. — plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts