Ohlášky

3.7.2020

na červenec

 

 

5. července – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,

                                      hlavních patronů Moravy

 

Svátky v týdnu:

v sobotu svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;

 

Během července a srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb.

 

----------------------------------------------------------------------

 

12. července – 15. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Jindřicha;

ve středu památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve;

ve čtvrtek památka Panny Marie Karmelské;

 

Během července a srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb.

 

----------------------------------------------------------------------

 

19. července – 16. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

ve středu svátek sv. Marie Magdalény;

ve čtvrtek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;

ve pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;

v sobotu svátek sv. Jakuba, apoštola;

 

-----------------------------------------------------------------------

 

26. července – 17. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu:

 

ve středu památka sv. Marty;

v pátek památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;

v sobotu (1. srpna) památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve;

 

Sobota je první v měsíci. Po mši svaté pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts