Obnova zasvěcení

7.4.2020

Arcibiskup poklekne před sochu Panny Marie Fatimské a říká:

 

 

 

 

I.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,

milovaný Synu, milosrdná Tváři Otce!

Církev putující,

Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě,

hledí na ránu ve Tvém otevřeném boku, zdroji naší spásy, a pokorně prosí:

- v této výjimečné hodině plné utrpení podpírej svou Církev,

buď inspirací pro vládce národů,

naslouchej hlasům chudých a trpících,

podpírej pokorné a utlačované,

uzdravuj nemocné a hříšníky,

pozdvihuj na duchu sklíčené a znechucené,

obnov svobodu zajatým a vězňům,

zachraň nás od pandemie, která se dotýká každého z nás.

 

II.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší, vyzdvižený do výšin Kříže, dotknutý učedníkem v soukromí Večeřadla!

Církev putující,

Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě,

vidí v tobě obraz něžného objetí Otce pro lidstvo.

V Duchu Lásky se chceme navzájem obejmout tak,

jak jsi to radil učedníkům při mytí nohou a pokorně prosíme:

- v této výjimečné hodině plné utrpení podepírej děti, starší osoby a slabé,

potěšuj lékaře, zdravotní sestry,

pracovníky zdravotní služby i ošetřovatele a dobrovolníky,

posiluj rodiny a umocňuj v nás smysl pro občanskou povinnost a solidaritu,

buď světlem pro umírající,

přivítej zemřelé ve svém Království,

ochraňuj nás ode všeho zla a zachraň nás od pandemie, která dotýká každého z nás.

 

III.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší, Synu blahoslavené Panny Marie,

skrze Srdce Tvé Matky, jíž svěřujeme putující Církev na zemi,

Českou republiku a mnoho jiných zemí, které jí po staletí patří, prosíme dnes:

přijmi zasvěcení své Církve.

Zasvěcením se Tvému Nejsvětějšímu Srdci

odevzdáváme Církev pod ochranu Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

proměněné světlem Tvého velikonočního tajemství

které bylo ve Fatimě zjeveno třem dětem jako útočiště a cesta směřující do Tvého Srdce.

Kéž je blahoslavená Panna Maria, Růžencová Paní z Fatimy,

uzdravením nemocných a útočištěm Tvých učedníků, zrozených pod křížem z Tvé Lásky.

Kéž Mariino Neposkvrněné Srdce, kterému se svěřujeme, prosí s námi:

- v této výjimečné hodině, plné utrpení,

přijmi zemřelé,

povzbuzuj ty, kteří se Ti zasvěcují

a obnov svět i celé lidstvo.

 

Všichni odpovídají:

Amen

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts