Metropolitní plán jako vize fungujícího města?

6.6.2018

Diskusní večer na téma připravovaného metropolitního plánu se koná 13.6.2018, v 19:00, ve farní místnosti za kostelem sv. Václava na Smíchově. Metropolitní plán je základní osnovou rozvoje našeho města. Přijďme na diskusi o připomínkování metropolitního plánu! Pořádá skupina České křesťanské akademie v Praze 5 a zastupitelé klubu KDU nezávislých. Diskusi vede odborník na územní plánování, Ing. Vojtěch Novotný PhD., z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Chceme vědět, jak vzniká, co obsahuje, čím se nás dotýká? Chceme se podílet na jeho podobě?

Významným tématem celopražské společenské debaty posledních dní je návrh Metropolitního plánu. Tento dokument má zásadním způsobem určovat podobu města na další zhruba dvě desetiletí. Je však jeho současná podoba vizí vyspělého města, jehož smyslem je kvalitní život obyvatel, nebo jen neurčitým rámečkem, do kterého si každý dosadí co bude chtít?


I takovéto otázky již několik týdnů zaznívají po zveřejnění nejnovější verze územního plánu „Metropolitního plánu“ Prahy. Prakticky ihned po zpřístupnění datových podkladů k připomínkování pro městské části a občany se rozjela intenzivní informační kampaň, ale i práce pracovní skupiny při Výboru územního rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 5. Architekti a urbanisté, pod vedením paní Ing. arch. Hamanové, důkladně zkoumali a pročítali veškeré materiály, jak grafické, tak obsahové, a nakonec předložili Radě městské části návrh na podání přes 50 závažných obecných připomínek k podobě a filosofii navrženého plánu. Například to, jakým způsobem je psána textová část plánu, kdy v některých případech nerespektuje stávající právní terminologii a vytváří tak potenciál pro právní nejistotu. Dále byla připomínkováno koncepční řešení, kdy se téměř vše (vč. lesů, zeleně a parků) nazývá zastavitelným území, v němž se pak formou „nestavebních bloků“ objevují některé zelené plochy. Jak podle takového nástroje mají následně stavební úřady rozhodovat? Mají se občané obávat zástavby ve svém okolí, když dokument, který má situaci popsat, ji vymezuje jen velmi vágními a neurčitými termíny?
Jednou z autory propagovaných výhod plánu má být údajně výšková regulace. Ovšem v situaci, kdy rozlišovací jednotkou jsou čtverce o rozměru 100x100 metrů, se podle připomínek pracovní skupiny nejedná o užitečný nástroj, tato „regulace“ spíše vytváří větší nejistotu a nepřehlednost. Existuje totiž řada míst, kde takto nastavený rastr je zkrátka příliš hrubý, nebo vytváří nesmyslné situace – někde navrhuje třeba 6 pater (například Buďánka), jinde se naopak dozvíme, že mají být patra pouze tři (jako třeba v místě budovy radnice, která sama o sobě již šest pater má). S tím souvisí i nejistota a nedostatečné vymezení ochrany historických městských jader.
Významnou připomínkou je i poukaz na pouze bodové vymezení občanské vybavenosti, jako jsou školy, školky a úřady – nehledě na to, že v některých lokalitách tvůrci plánu stávající školy rovnou opomněli (jako například Radlickou školu). K přehlednosti jistě nepřispívá ani skutečnost, že důležité prvky infrastruktury nejsou přímo součástí základního výkresu a komentovaných listů jednotlivých lokalit.
Jako občané máme nyní výjimečnou možnost se vyjádřit k podobě a podávat připomínky, jak jsme již dříve na našich stránkách psali. K tomu také jako KDU-ČSL Praha 5 pořádáme diskusní večer na téma Metropolitní plán, který proběhne již příští středu ve farním sále v budově fary za kostelem sv. Václava na Smíchově od 19:00. Promluví odborníci na urbanismus a architekturu, členové týmu pro připomínkování, pan doktor Vojtěch Novotný a pan architekt Pavel Šmelhaus, a následně proběhne diskuse spolu se zastupiteli z klubu KDU a nezávislí. Všichni jste srdečně zváni!
 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts