Tříkrálová sbírka

9.12.2011 - 11.1.2012

v pražské arcidiecézi probíhá od 2. do 10. ledna 2012.

Prosíme a vybízíme k součinnosti všechny lidi dobré vůle, kteří se budou po Novém roce opět na této sbírce podílet.
Pan arcibiskup požehná v Praze koledníkům ve čtvrtek 5. ledna 2012.
 

Ochotní koledníci z řad dětí i vedoucí skupinek (starší 15 let) se mohou hlásit

v kostele nebo na faře, nejlépe ale rovnou u paní katechetky

Radky Habánové (603872524, radkahab@gmail.com).

 
Program na čtvrtek 5. 1. 2012:
14.00 hod. Občerstvení pro koledníky: na arcibiskupství, v Sále kardinála Berana.
15.00 hod. Bohoslužba slova pro koledníky a požehnání koledníkům: v katedrále.
15.30 hod. Vyslání koledníků: z Arcibiskupského paláce, následně Tři králové na velbloudech vyjdou
                  z Arcibiskupského paláce průvodem k Loretě.
Týž den v 19.00 hod. pořádá Arcidiecézní charita Praha ve Stavovském divadle v Praze Tříkrálový benefiční koncert
na podporu diecézních záměrů Tříkrálové sbírky. Na programu je:
- Benjamin Britten: Chvála koled
- Carl Orff: Carmina Burana (výběr)
- J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll BWV 1043
- Antonín Dvořák: Smyčcová serenáda E dur op. 22
Podrobnější informace na www.praha.charita.cz.
Diecézní záměry na využití vykoledovaných peněz z Tříkrálové sbírky 2012:
1. Podporovaný charitní projekt v pražské arcidiecézi:
Charitní domov pro seniory v Mukařově
2. Podporovaný charitní projekt v zahraničí:
Odstranění podvýživy matek a dětí v Africe
Část vykoledovaných peněz (až 60 procent) je možno využít i pro charitativní činnost přímo v rámci farností. Na Smíchově jsme z takto získaných prostředků obvykle podpořili misii manželů Baldínských v Tanzánii (MBU) a integrovaný dětský letní tábor pro děti z Prahy a z Dětského domova Žíchovec, který ve spolupráci se smíchovskou farností pravidelně pořádá o.s. Campamento.

 

Všem koledníkům přejeme úspěšné koledování, ať moc nemrzne a ať jsou si vědomi, že pomáhají nejpotřebnějším.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

 

ts