Ohlášky na neděli 24. května

22.5.2015 - 30.5.2015

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Svátky v týdnu:

v úterý památka sv. Filipa Neriho, kněze;

v sobotu památka sv. Zdislavy;

 

Příští neděli 31. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši sv. v 9:30 udělí našim biřmovancům svátost biřmování pan biskup Karel Herbst.

 

V pátek 29. 5. se uskuteční Noc kostelů, rozpis akcí v kostele sv. Václava najdete ve zpravodaji.

 

Májové pobožnosti se konají u sv. Václava vždy od pondělí do pátku po večerní mši svaté.

 

Pravidelné akce se konají jako obvykle: příprava na biřmování, výuka náboženství, biblická hodina, nedělní farní káva. Podrobnější údaje najdete ve farním zpravodaji.

 

V sakristii se můžete přihlašovat na farní dovolenou.

 

V úterý 26.5.2015 v 18,30 sejde se pastorační rada.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts