Ohlášky na neděli 17. května

16.5.2015 - 23.5.2015

7. neděle velikonoční

Příští neděle 24. 5. – slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou končí doba velikonoční.

 

Dnešní tzv. Svatojánská sbírka je určena na arcidiecézi.

 

Májové pobožnosti se konají u sv. Václava vždy od pondělí do pátku po večerní mši svaté.

 

Pravidelné akce se konají jako obvykle: příprava na biřmování, výuka náboženství, biblická hodina, nedělní farní káva.

Podrobnější údaje najdete ve farním zpravodaji.

 

V sakristii se můžete přihlašovat na farní dovolenou.

 

Zveme Vás na středeční setkání 20. 5. 2015, tentokrát bez filmu a mod­litby, protože...- začínáme eucharistickou adorací s modlitbou chval, díků a proseb, a to hned po mši svaté (cca v 18:15 h) v křestní kapli.

 

- poté se přesuneme do farního sálu, kde od 19:30 nabízíme možnost vyslechnutí části záznamu přednášky irského misionáře Patricka Col­linse, která se uskutečnila letos v březnu v Pastoračním středisku.

 

V sobotu 23. 5. se od 16:30 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční přijetí do katechumenátu těch kandidátů, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2016.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts