Ohlášky na neděli 28. září

27.9.2014 - 4.10.2014

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona naší farnosti

 Zároveň je to výroční den posvěceni kostela sv. Václava – 129 let!

 

Svátky v týdnu:

v pondělí svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;

v úterý památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;

ve středu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;

ve čtvrtek památka sv. andělů strážných;

v sobotu památka sv. Františka z Assisi;

 

Pátek je první v měsíci, po mši sv. je možnost adorace před Nejsvětější Svátostí do 20:00. V sobotu bude po mši svaté

krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.

 

Zájemci o přípravu na svátost biřmování a na křest dospělých se mohou hlásit v sakristii.

Příprava na biřmování: vede P. Stanislav, každé pondělí od 18:30, začátek 6. října.

Příprava na křest dospělých: vede P. Jerzy, začneme ve středu 8. října v 18:30.

Termín pravidelných setkání bude upřesněn – podle možností zájemců.


Tento týden začne rovněž biblická hodina pod vedením P. Stanislava.

 

Po mši sv. v 8:00 a v 9:30 zveme na farní kávu.

 

Během týdne platí obvyklý pořad bohoslužeb.

 

U tiskovin je vám k dispozici říjnový farní zpravodaj.

 

Růžencové vyrábění - pozvánka pro děti
Zveme všechny děti na farní růžencovou dílnu, která se uskuteční v sobotu 4. 10. od 14.30 ve farním sále. Kromě samotného vyrábění nás čeká krátké povídání, hry i modlitba. Program je vhodný pro děti zhruba od 6 let, ale samozřejmě i mladší děti si mohou přijít navlékání růžence vyzkoušet. Není třeba žádné vybavení, potřebné pomůcky i malé občerstvení budou k dispozici. Předpokládaný konec programu je v 18 h.

A jak budou výrobky našich dětí využity? To je tajemství, které se dozvíte hned následující den na mši sv. v 9:30. Na všechny děti se těšíme, přijďte v hojném počtu a s radostí!

 

Růžencová pobožnost-desátek růžence u mariánského oltáře po večerní mši sv. Po-Pá.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts