Ohlášky na neděli 6. dubna

5.4.2014 - 13.4.2014

5. neděle postní

V sobotu 12.4. se od 9 hod. uskuteční na faře postní duchovní obnova. Rekolekci povede

P. Ladislav Nosek, jezuita od sv. Ignáce a školní kaplan 3 církevních středních škol v Praze.

Téma by mělo být “Radost z evangelia” - papežská exhortace Evangelii gaudium.

 

Příští neděli 13. 4. je Květná (Pašijová) neděle, žehnání ratolestí bude na začátku každé

mše svaté a také v sobotu 12. 4. při večerní mši sv.

 

V době postní konáme každou neděli od 17:00 v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty.

 

Po mši sv. v 8:00 a v 9:30 zveme na farní kávu.

 

Upozorňujeme na změnu v přinášení obětních darů při mši sv. v 9:30, podrobnosti a vysvětlení najdete v dubnovém Farním zpravodaji.

 

V sakristii jsou k zakoupení velikonoční misálky pro děti, cena 99 korun.

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli v sobotu pomoct s úklidem kostela.

  


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts