VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

26.10.2013 - 4.1.2014

14--15. 12. 2013

Kandidáti do Pastorační rady farnosti
Vyberte si své 3 kandidáty do voleb, které se uskuteční 14.-15.12. po každé mši sv.
 
Mgr. Jakub Suchel 40 let, ředitel Diakonie Stodůlky, ženatý, čtyři děti
Rád bych nabídl pomoc s organizováním farních akcí, dále usiloval o větší
publicitu farnosti, konkrétně zveřejňováním informací o farních aktivitách
v radničním časopise nebo vyhledával grantové příležitosti vhodné pro farnost.
Jinak jsem otevřen i jiným formám pomoci.
 
JUDr. Jakub Holeček, Ph.D. 35 let, právník, ženatý, 2 děti
Člen farnosti 10 let. Oblíbená kostelní píseň: Ejhle oltář Hospodinův září.
Oblíbený liturgický jazyk: latina. Kdy chodím na nedělní mši sv.: sobota
17.30; neděle 8.00. Které jiné kostely v diecézi navštěvuji: Narození B.M.V.
Michle; sv. Havel - Staré Město; Sv. Kříž - Staré Město. Sv. Ignác - Nové
Město. Oblíbený světec: Sv. Jakub St, Sv. Jan Nepomucký; Sv. Jeroným; Sv.
Václav.
 
Petr Chvátal 46 let, technik, ženatý, 4 děti
Bohoslužby ve farnosti navštěvuji od 14 let. Od roku 1990 jsem zde 7 let
byl kostelníkem na plný úvazek. A po sedmi letech práce na Arcibiskupství
pražském opět zde ve farnosti jako pastorační asistent a kostelník.
V předminulém funkčním období jsem byl členem pastorační rady, po
několikaleté pauze kandiduji znovu. Posledních roky pracuji ve stavebnictví
a kostel stále něco z této oblasti vyžaduje, tak snad bych mohl být užitečný :-)
 
Ing. Martin Kos 24 let, absolvent ČVUT, svobodný
Rád bych ve farnosti pomohl otci Jiřímu s vedením ministrantů. Dle mého
názoru je ministrantská služba u oltáře nedílnou součástí mše a ministranti
k oltáři patří. Já ministruji od 1 třídy základní školy tj. od roku 1995. Rád
bych také pomohl s provozem a správou kostela (pomoc při úklidu, technická
pomoc apod.)
 
Mgr. Helena Svobodová 56 let, farmaceutka, vdaná, 2 děti
Ve farnosti jsem od roku 1981, kdy jsem se vdala do Prahy. Obě naše děti
byly u sv. Václava pokřtěny i biřmovány, zpívaly ve skupince. Pomáhám
při farní kávě, farních odpoledních, v kostele při úklidu, farních výletech,
farních plesech, dříve organizovaném zpěvu při bohoslužbách (skupinka
rodičů). Do budoucna bych chtěla pomáhat při organizaci různých farních
aktivit a mým snem je fungující farní charita.
 

 

Protože v listopadu t.r. skončí pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba

zvolit na podzim radu novou. Volby se uskuteční v neděli  14-15. 12. 2013. Nová pastorační rada pak

zahájí svou činnost v neděli  1. 1. 2014.

Tak jako v minulých letech budou platit následující pravidla:

1. Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlásit sami nebo je může navrhnout někdo jiný

Z farnosti (viz bod č. 6).

2. Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj ověřit, zda

kandidaturu přijímá.

3. Návrhy se podávají písemně do sakristie nebo do farní kanceláře.

4. Termín pro podání návrhů bude 23.11. 2013.

5. Pro lepší informovanost farníků o jednotlivých kandidátech bude na nástěnce v kostele sv. Václava

a sv. Gabriela během listopadu uveřejněna stručná charakteristika jednotlivých kandidátů s jejich

fotografiemi.

6. Upřesnění k volebnímu právu:

- Aktivní volební právo má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti (prakticky záleží na tom, zda se za člena farnosti považuje či nikoli; bydliště není v tomto směru rozhodující).

- Pasivní volební právo má každý katolík starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.

- Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.

Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Bylo by vhodné, aby mezi kandidáty byli zástupci různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují. Podle

nových Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské, které nabyly účinnosti v letošním roce, bylo

funkční období pastoračních rad prodlouženo na 5 let. 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts