Přihláška na náboženství 2023– 2024

15.8.2023

( Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině.)

 Přihláška na náboženství 2023– 2024

Přihlašujeme svého syna/svou dceru na výuku náboženství ve farnosti sv. Václava,

Praha – Smíchov.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………...

Datum narození: ………………………………

Kolik let již navštěvoval(a) výuku náboženství? .…..

Přistoupil(a) již k 1. sv. přijímání: ano - ne

Skupina, kterou by měl(a) navštěvovat: 1. – 2. – 3. – 4. – 5.

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………

Zdravotní či jiné omezení: ……………………………………………………………………..

Telefon rodičů: ………………………………………………………………………….........….

e-mail rodičů: ………………………………………….…………………………………………

Dítě smí po skončení výuky samostatně odejít: ano - ne

Datum: ……………………….. Podpis rodičů: ……………………………………..

Poznámka: ……………………………………………………………………………………….

 

( Podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v sakristii nebo při 1.hodině.)

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts