Ohlášky na srpen

18.8.2023

3O. července – 17. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;

v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve;

v pátek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze;

v sobotu památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude krátká adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Příští neděli 6. 8. se uskuteční sbírka do Svatovojtěšského fondu.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

6. srpna – svátek Proměnění Páně

 

Svátky v týdnu:

v úterý památka sv. Dominika, kněze;

ve středu svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;

ve čtvrtek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;

v pátek památka sv. Kláry, panny;

 

Dnešní sbírka je určena pro Svatovojtěšský fond.

 

----------------------------------------------------------------------

 

13. srpna – 19. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka;

v úterý slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek;

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

20. srpna – 20. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Pia X., papeže;

v úterý Panny Marie Královny;

ve čtvrtek svátek sv. Bartoloměje, apoštola;

 

----------------------------------------------------------------------

 

27. srpna – 21. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;

v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek po večerní mši sv. je možnost adorace před Nejsvětější Svátostí do 20:00. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

 

Od pátku 1. září opět platí pravidelný pořad bohoslužeb.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts