Ohlášky na neděli 29. října

28.10.2023

30. neděle v mezidobí

                  

Svátky v týdnu:

ve středu slavnost Všech svatých – doporučený svátek;

ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;

  kromě mší sv. v 7.30 a 17:30 bude v 15:00 na Malvazinkách

  mše sv., po ní půjdeme průvodem na hřbitov;

v sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek bude po mši sv. možnost adorace před Nejsvětější Svátostí do 20:00. V sobotu se po mši svaté při krátké adoraci pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Příští neděli 5. 11. se uskuteční Dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podrobnější informace najdete na webu farnosti a ve zpravodaji.

 

Zájemce o přípravu na křest dospělých a na svátost biřmování prosíme, aby se přihlásili co nejdříve u otce Zachariáše. Katecheze probíhají vždy v pondělí od 18:30 ve farní kanceláři.

 

V úterý po večerní mši sv. zveme do farního sálu na biblickou hodinu.

 

Zveme na farní kávu a další pravidelné akce.

 

V týdnu platí pravidelný pořad bohoslužeb.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts