Ohlášky na neděli 12. listopadu

11.11.2023

32. neděle v mezidobí

                 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Anežky České, panny;

ve středu památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve;

v pátek památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice;

 

Zájemce o přípravu na křest dospělých a na svátost biřmování prosíme, aby se přihlásili co nejdříve u otce Zachariáše. Katecheze probíhají vždy v pondělí od 18:30 ve farní kanceláři.

 

V úterý po večerní mši sv. zveme do farního sálu na biblickou hodinu.

 

Ve čtvrtek jste zváni do farního sálu na modlitbu chval s kytarovým doprovodem, začátek 19:45.

 

V neděli 3. 12. od 16 hodin bude na faře Mikulášská besídka. Zájemce prosíme, aby zapsali jména dětí do archu v sakristii.

 

Zveme na farní kávu a další pravidelné akce.

 

V týdnu platí pravidelný pořad bohoslužeb.

 

V neděli 19. listopadu 2023 vykonejte sbírku na podporu katolických médií formou složenky nebo platbou přes účet. Složenky budou před sbírkou distribuovány, rozdejte je, prosím, věřícím.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts