Ohlášky na neděli 1. října

30.9.2023

26. neděle v mezidobí

               

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. andělů strážných;

ve středu památka sv. Františka z Assisi;     

ve čtvrtek památka sv. Faustiny Kowalské, panny;

v sobotu památka Panny Marie Růžencové;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek bude po mši sv. možnost adorace před Nejsvětější Svátostí do 20:00. V sobotu se po mši svaté při krátké adoraci pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Během října konáme v bazilice sv. Václava od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. růžencovou pobožnost.

 

Výuka náboženství začne 2. října, pro bližší informace kontaktujte otce Zachariáše.

 

Zájemce o přípravu na křest dospělých a na svátost biřmování prosíme, aby se přihlásili co nejdříve u otce Zachariáše. Katecheze budou probíhat od 2. října, vždy v pondělí od 18:30 ve farní kanceláři.

 

V úterý po večerní mši sv. zveme do farního sálu na biblickou hodinu.

 

Zveme na farní kávu a další pravidelné akce.

 

V týdnu platí pravidelný pořad bohoslužeb. 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts