Ohlášky na červenec

26.6.2024

2024 prazdniny

 

 

30. června – 13. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

ve středu svátek sv. Tomáše, apoštola;

ve čtvrtek památka sv. Prokopa, opata;

v pátek slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,

                                      hlavních patronů Moravy – doporučený svátek;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci, v pátek po mši sv. bude krátká adorace, při které se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V sobotu se po mši svaté při krátké adoraci pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Během července a srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb:

-      Pondělí, středa, pátek: 17.30;

-      Úterý, čtvrtek, sobota: 7:30;

-      Neděle: 8:00 a 18:00; v kostele sv. Gabriela mše sv. nejsou.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

7. července – 14. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

ve čtvrtek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;

v sobotu památka sv. Jindřicha;

 

Během července a srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb.

 

----------------------------------------------------------------------

 

14. července – 15. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve;

v úterý památka Panny Marie Karmelské;

 

-----------------------------------------------------------------------

 

21. července – 16. neděle v mezidobí

 

Svátky v týdnu:

v pondělí svátek sv. Marie Magdalény;

v úterý svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;

ve čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola

v pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;

 

----------------------------------------------------------------------

 

28. července – 17. neděle v mezidobí

 

v pondělí památka sv. Marty, Marie a Lazara;

ve středu památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;

ve čtvrtek památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve;

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude krátká adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

ts