Farní dovolená 2021

17.8.2021

"Pomoz nám, prosím, naše milá Paní postavit z trosek zas krásný chrám. Ten první z kamene, ten druhý v srdcích, tak jak si přeje Tvůj Syn – Král…" ...jsou slova „neratovské modlitby“, která je každodenní pomyslnou tečkou za společnou modlitbou růžence v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. I my jsme se na letošní farní dovolené ke zdejšímu liturgickému slavení rádi připojovali – ranní chvály, růženec, mše svatá, nešpory – kdo mohl, rád přišel.

    Zdejším společenstvím jsme byli mile přijati, a tak jsme na oplátku rádi doprovodili mši sv. ve svátek Proměnění Páně kytarovými chvalozpěvy a jiný den uspořádali večer chval otevřený všem příchozím. Právě tuto „otevřenost všem příchozím“ vnímám jako jeden ze zásadních aspektů tohoto místa. Kostel totiž najdete otevřený 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Částečně prosklená střecha pak symbolicky otevírá ohraničený prostor pozemského chrámu výhledu k nekonečnému nebi.

     Dalším neméně důležitým poselstvím neratovské farnosti je smíření. Zdejší farář, P. Josef Suchár, nikdy v přímluvách neopomene přidat prosbu k „naší neratovské Paní, Panně Marii, za dar smíření“. Smíření potřebné pro současnost, stejně jako pro křivdy minulosti, s nimiž se v krajině bývalých Sudet stále setkáváme s trochou nadsázky téměř na každém kroku. Je zároveň velikou radostí, když tato místa ožívají a nabývají nové krásy, často mravenčí prací nadšenců navazujících na přetrhané osudy našich předků.

     Až nyní, po návratu, mi dochází, jak přiléhavě k historii tohoto místa byl vybrán letošní film pro dospělé a starší děti, který jsme si společně promítli v rámci společného večerního setkávání: Skrytý život – příběh rakouského sedláka, bl. Franze Jägerstättera, manžela a otce, který se v rámci vojenského odvodu odmítl podvolit přísaze Hitlerovi, jelikož v něm spatřoval Antikrista, a byl tak vydán mučení, soudu a smrti. Hutné téma vedoucí k  rozhovorům nad morálními dilematy vyplnilo následující deštivé dopoledne, které jsme rádi strávili v suchu a teple chalupy.

     Narozdíl od minulého roku, kdy děti po večerní modlitbě poslouchaly čtení o našich významných českých světcích, přenesli jsme se letos do dalekého Irska. Nejen děti, ale i my dospělí jsme napjatě poslouchali Vendulčino předčítání knihy Vlk a štít – příběhu, v němž se setkává život jedenáctiletého chlapce Kierana hledajícího po smrti otce štít, který by mu pomohl ochránit a zabezpečit rodinu, se životem sv. Patrika, který v první řadě nabízí štít modlitby a důvěry v Krista. Čtení vyvrcholilo pokladovou hrou, v níž každé z dětí kromě nezbytných sladkostí našlo také kartičku s hymnem sv. Patrika, jehož slova se prolínají celým vyprávěním:

"Kristus buď se mnou, Kristus přede mnou,

Kristus za mnou, Kristus buď ve mne,

Kristus pode mnou, Kristus nade mnou,

Kristus buď, kde lehám, Kristus, kde sedám, Kristus, kde vstávám.

Kristus buď v srdci každého myslícího na mne,

Kristus v ústech každého mluvícího o mně,

Kristus buď v každém oku vidoucím mne,

Kristus buď v každém uchu slyšícím mne.

Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici,

skrze víru v trojitost, skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa."

    Týden utekl jako voda a náš neratovský čas vyvrcholil společným slavením nedělní mše svaté. Zcela zaplněný kostel se rozezněl chvalozpěvy a povzbudivé kázání i hluboce slavená Eucharistie byly snad pro každého z nás posilou a povzbuzením do nastávající reality všedních pracovních dnů. Byť jsou promluvy o. Josefa prosyceny především milosrdenstvím a otcovskou otevřeností, zazněla v nedělním kázání i tato slova: ve svatém přijímání k nám přichází živý Kristus, který se v nás chce rozdávat světu; a kdo Krista v sobě „uzamyká“, je to, jako by ho zabil.

    Na závěr poděkování, že všichni vydrželi v rouškách, přes které sice nejsou vidět naše úsměvy, ale přesto z očí přítomných září radost. Děti jsou v kostele vítány a poděkování, že je přivádíme do kostela v takovém množství, opravdu zahřálo u srdce. Těšíme se na shledání příští rok. Přidáte se k nám?

Gabriela Suchlová


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts