Modlitební štafeta za kněze

19.6.2009 - 19.6.2010

V naší farnosti vznikla iniciativa Modlitební štafety za kněze.

Texty štafety na jednotlivé dny v týdnu se volně inspirují svátostmi: eucharistie, kněžství, křest, biřmování – Duch sv., manželství – společenství rodiny a farnosti, svátost smíření. Na závěr je zařazeno téma mariánské, protože sobota je vyhrazena Panně Marii a ona je jistě právě v modlitbách za kněze velkou přímluvkyní. Vlastní modlitba sestává z krátkých úryvků k rozjímání, z přímluv a závěrečné modlitby za kněze. Podle časových možností je vhodné připojit na závěr i modlitbu Otče náš, či desátek růžence. Texty štafety si můžete přímo stáhnout i zde:

Ke čtení je nutný program Acrobat Reader   stafeta.pdf  nebo   Ke čtení je nutný program Microsoft Word  stafeta.doc

Ať naše společné modlitby přinesou mnoho požehnání těm, za které chceme prosit i všem, kteří se k modlitební štafetě během celého roku připojí.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

 

ts