Rozloučení P. Martina Chleboráda

7.6.2017

Vážení a milí přátelé, protože se blíží poslední měsíc mého pobytu na Smíchově a působení mezi Vámi a pro Vás jako farního vikáře, tak mi dovolte, abych se s Vámi touto cestou rozloučil a poděkoval Vám. Rád bych vyjádřil vděčnost za přijetí, za společenství, zejména duchovní, které jsme mohli společně vytvářet při budování toho kousku Božího království, který nám byl Pánem svěřen zde na zemi.

Prožili jsme společně téměř celý běh liturgického roku a nastávají Letnice. Při nich rozjímáme o se- slání Ducha Svatého a o jeho různých darech, které rozděluje mezi své učedníky. Za tato Vaše různá obdarování bych rád poděkoval Duchu Svatému a samozřejmě i Vám, protože tak jste se stali ob- darováním i pro mne. Nechtěl bych zde vyjmenová- vat jednotlivé farníky, protože by tu pak muselo být mnoho jmen, a také bych samozřejmě na někoho zapomněl. Ale upřímný dík za každou službu, pomoc, společné sdílení, práci, slavení mše sv., modlitbu…
Děkuji dobrému Bohu, že mi vybral právě naši farnost pro tyto uplynulé měsíce. I když nejsem věkem příliš pokročilý, tak jsem už zažil mnoho různých společenství a komunit a smíchovská farnost při kostele sv. Václava bude mít mezi nimi čestné místo už i proto, že jsem zde mohl prožít své první kněžské kroky.


Na závěr dovolte přeci jen jedno osobní poděkování – a to našemu panu faráři. I když jsme se před mým nástupem na Smíchov neznali, tak se domnívám, že jsme vytvořili dobré kněžské společenství, které snad bylo k užitku celé farnosti. Díky, milý otče Jerzy!
Poprosil bych Vás, sestry a bratři, o modlitbu a sám Vám žehnám a vyprošuji potřebné milosti a posilu Ducha Svatého. Zůstávejme v něm spojeni, i když nás bude dělit fyzická vzdálenost.


In XP Váš P. Martin Chleborád
 

Milý otče Martine,
loučit se někým, kdo teprve před nedávnem přišel, je vždy složité. Buď za tu krátkou dobu nestačí naplnit očekávání všech okolo sebe a nebo, jako ve vašem případě, přirozeně a samozřejmě zapadne do farního společenství a všem se zdá, jako by s námi byl již odjakživa.
Rádi bychom vám poděkovali za to, jak jste se věnoval dětem, především ministrantům a dětem na náboženství. Že jste trpělivě snášel “šum” při nedělní “půldesáté” a neustále se snažil zapojovat děti do mše sv. Děkujeme i za to, že jste se s námi modlil a byl kdykoli připraven podpořit modlitbou toho, kdo se na vás obrátil s nějakou svojí potřebou. Děkujeme za nepřetržitě vlídné a otevřené jednání se všemi, a že svými slovy jste vždy uměl poučit i lidsky podpořit. A že jste spolu s P. Jerzym tvořili téměř ideální kněžský tandem, který tato farnost již delší dobu potřebovala.
Přeji vám jménem pastorační rady, a jistě i všech farníků, mnoho radosti v novém působišti a kéž vaše práce přinese hojný užitek.

František NedbalMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

ts