Ohlášky na srpen 2017

31.7.2017

17. - 21. neděle v mezidobí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 7. – 17. neděle v mezidobí

31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. 8. – pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

5. 8. – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek se po mši svaté pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Neděle 6. 8. – svátek Proměnění Páně

8. 8. – památka sv. Dominika, kněze

9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,

          patronky Evropy

10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11. 8. – památka sv. Kláry, panny

 

13. 8. – 19. neděle v mezidobí

14. 8. – pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

20. 8. – 20. neděle v mezidobí

21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

22. 8. – památka Panny Marie Královny

24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

27. 8. – 21. neděle v mezidobí

28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

Pátek a sobota jsou první v měsíci. V pátek se po mši svaté bude možnost adorace do 20 h. V sobotu bude po mši svaté krátká adorace, při které se pomodlíme za rodiny, kněze a duchovní povolání.

 

Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii.

 

Během srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb! Podrobnější informace najdete na webu farnosti a na kostelních vývěskách. Od pátku 1. 9. platí opět pravidelný pořad bohoslužeb.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

 

ts