Aktuality

 

 

(14.8.2018)

Pozvánka na jáhenské svěcení Václava Revendy,

který nastupuje na jáhenskou praxi do naší farnosti. více

 

(11.8.2018)

Ohlášky

na srpen 2018 více

 

(30.6.2018)

Prázdninový pořad bohoslužeb

od 1. 7. do 31. 8. více

 

(29.6.2018)

Vychází farní zpravodaj

červenec 2018 více

 

(22.6.2018)

Ohlášky na neděli 24. června

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele více

 

(6.6.2018)

Metropolitní plán jako vize fungujícího města?

Diskusní večer na téma připravovaného metropolitního plánu se koná 13.6.2018, v 19:00, ve farní místnosti za kostelem sv. Václava na Smíchově. Metropolitní plán je základní osnovou rozvoje našeho města. Přijďme na diskusi o připomínkování metropolitního plánu! Pořádá skupina České křesťanské akademie v Praze 5 a zastupitelé klubu KDU nezávislých. Diskusi vede odborník na územní plánování, Ing. Vojtěch Novotný PhD., z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Chceme vědět, jak vzniká, co obsahuje, čím se nás dotýká? Chceme se podílet na jeho podobě? více

 

(1.6.2018)

Vychází farní zpravodaj

červen 2018 více

 

(9.5.2018)

Vychází farní zpravodaj

květen 2018 více

 

(6.5.2018)

Poutní mše sv.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Radlicích více

 

(28.3.2018)

Vychází farní zpravodaj

Duben 2018 více

 

(13.10.2017)

Křesťan se má o politiku zajímat

Čeští a moravští biskupové vydali před volbami prohlášení, v němž vyzvali věřící k účasti v nadcházejících parlamentních volbách. Jaký má být vztah křesťana-katolíka a politiky? O tom jsme rozmlouvali s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Převzato z Katolického týdeníku 2017/41 http://www.katyd.cz/clanky/krestan-se-ma-o-politiku-zajimat.html více

 

(7.10.2017)

Příprava na svátost biřmování

Příprava na svátost biřmování se koná každé úterý na faře, začátek v 18:30. Přípravu vede pan farář P. Jerzy Gapski. více

 

(7.10.2017)

Příprava na křest dospělých – katechumenát

Příprava na křest dospělých se koná každou středu na faře, začátek po večerní mši svaté. více

 

(6.9.2017)

Erlebachova bouda v Krkonoších - farní dovolená 2017

Rok se s rokem sešel a opět jsme vyrazili na farní dovolenou. Letos do našich nejvyšších hor a byl to zážitek. Počasí se vydařilo, ač to vypadalo, že bude každý den pršet, ale 10. vždy rozhodla, až na jeden den, v náš prospěch. Vyrazili jsme na několik výletů, ty nejmenší děti se nesly, menší chodící ušly i 8 kilometrů, velké mnohem více. Posilněni borůvkami, navštívili jsme obnovovanou Petrovku, Moravskou boudu a Davidovy boudy, někteří oklikou přes Dívčí kameny. více

 

(26.6.2017)

Rozvrh výuky náboženství

na faře u sv. Václava ve školním roce 2017 – 2018 více

 

(7.6.2017)

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na červnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. Tentokrát se přeneseme do Alžírska za dominikánským biskupem Pierrem Claveriem, který se rozhodl, že svoji historii spojí s alžírskou, poté, co Alžírsko získalo nezávislost. více

 

(7.6.2017)

Rozloučení P. Martina Chleboráda

Vážení a milí přátelé, protože se blíží poslední měsíc mého pobytu na Smíchově a působení mezi Vámi a pro Vás jako farního vikáře, tak mi dovolte, abych se s Vámi touto cestou rozloučil a poděkoval Vám. Rád bych vyjádřil vděčnost za přijetí, za společenství, zejména duchovní, které jsme mohli společně vytvářet při budování toho kousku Božího království, který nám byl Pánem svěřen zde na zemi. více

 

(28.3.2017)

Islám pohledem křesťana

Zveme všechny zájemce na přednášku a besedu s Lukášem Edou Noskem, Th.D. Ve čtvrtek 18. května 2017 v 18:30 hod. na faře. více

 

(7.2.2017)

Samá voda... utopit hřích a nalokat se živé vody

postní duchovní obnova pro mladé lidi

s jáhnem Petrem Soukalem více

 

(4.9.2016)

náboženství

2016 – 2017 více

 

(28.4.2016)

Ještě vzpomínka

Před více než půl rokem (31. srpna) jsme se v našem kostele sv. Václava rozloučili s obětavou služebnicí Janou Urbanovou. Rakev pak byla odvezena na Moravu k pohřbení do rodinného hrobu. Jaké bylo však naše překvapení, když nám bylo oznámeno, že urna s jejími ostatky byla přivezena zpět do Prahy. Byla pak uložena 12. dubna do charitního hrobu na Vinohradském hřbitově. Rozloučit se s ní přišla řada lidí, o které pečovala a také lidé z farního společenství, které pravidelně navštěvovala. Tento hrob je na Vinohradském hřbitově, má číslo 22, a nejblíže je přístupný od Strašnického krematoria. Poděkování jistě patří vedoucí Charity ve Stodůlkách, která se o vše vzorně postarala. více

 

(28.4.2016)

Čtvrteční setkání s modlitbou a filmem

"Srdečně vás zveme na květnové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. Film nás tentokrát zavede do jižní Afriky, odkud pochází termín "Ubuntu". Těšíme se na vás ve čtvrtek 12.5.2016 v 19:30 ve farním sále....." více

 

(28.4.2016)

Náboženství předškolních dětí

Milí rodiče předškolních dětí, rádi bychom vaše děti pozvali k účasti na výuce náboženství v příštím školním roce. Letos se v plném počtu schází 10 dětí, s nimiž jsme se nejdříve věnovali tématu stvoření a od adventu pak aktuálním obdobím liturgického roku. více

 

(8.3.2016)

God´s not death - promítání filmu

Myšlení vysokoškolského profesora Radissona čelí výzvě ze strany nového studenta Joshe, který na rozdíl od něho věří, že Bůh existuje. Radisson od něho požaduje důkaz, že Bůh není mrtvý. Zveme všechny zájemce, zejména mládež ve věku 12+ na promítání filmu z prostředí americké vysoké školy. Film je v původním znění s titulky. V pátek 11.3. od 18.15 ve farním sále! více

 

(4.2.2016)

Všichni smíme přijít k tobě (meditace k Roku milosrdenství)

Všichni smíme přijít k tobě, milosrdný Ježíši, bohatí i chudí, slavní i neznámí, staří i děti, radostní i smutní, silní i slabí, šikovní i nešikovní, hříšníci i svatí – a také já. více

 

(24.11.2015)

Zimní zahrada před kostelem

od 29.11. do 6.1. více

 

(7.10.2015)

Putování k "Panence skákavé"

Putování k "Panence skákavé"
První říjnovou neděli jsme se s několika rodinami z farnosti vydali oslavit svátek sv. Františka, ale také Panny Marie Růžencové, do poutního kostela v zaniklé obci Skoky. Kostel, zbytky hřbitova a ruiny bývalého hostince jsou jediní tiší a smutní svědkové pohnuté historie kdysi hojně navštěvovaného poutního místa. Po poválečném vysídlení původního německého obyvatelstva a obsazení opuštěných dvorů dosídlenci z Východního Slovenska život v obci postupně vymizel, definitivní zkázu pak místo utrpělo po stavbě žlutické vodní nádrže na pitnou vodu v roce 1968. Obec byla odříznuta od okolí, malý zbytek obyvatel vystěhován, až na jednu ženu, která zde žila sama až do roku 1982, ostatní domy společně s farou byly srovnány se zemí armádou... Obsáhlejší a poutavou historii místa si můžete přečíst na webu skoky.eu více

 

(30.9.2015)

Definitivní rozvrh náboženství

Definitivní rozvrh výuky náboženství na faře u sv. Václava ve školním roce 2015 – 2016 více

 

(5.8.2014)

Zpívejte s Ignisem

Zpívejte s Ignisem
Chrámový pěvecký sbor Ignis je smíšeným sborem, zaměřeným na klasickou hudbu určenou k doprovodu liturgie při bohoslužbách. Byl založen na podzim r.2009 tehdejším varhaníkem v kostele Sv.Ignáce Tomášem Pindórem a původně sestával z tamních farníků. Již počátkem roku 2010 vzniká jeho smíchovská „odnož“, původně zamýšlená jako samostatný Svatováclavský sbor pod vedením téhož dirigenta. Tento záměr však brzy ztroskotal na malé ochotě místních farníků podílet se na hudebním doprovodu bohoslužeb. Proto se na jaře 2010 obě části spojily. Po dvou letech dirigent sbor opustil, dvakrát hrozil jeho rozpad, ale naštěstí se vždy podařilo najít náhradu. Od listopadu 2013 vede sbor paní Mgr.A Milena Zoláreková, profesionální pěvkyně. více

 

(30.4.2014)

Podívejte se na kostelní vitráže v našem kostele

Podívejte se na kostelní vitráže  v našem kostele
V sakristii můžete zakoupit záložky s fotografiemi vitráží se světci našeho kostela. Na jednotlivé vitráže se můžete podívat na našem webu. více

 

(27.9.2013)

Dramatický kroužek pro malé i větší děti

Každý pátek od půl čtvrté odpoledne více

 

(12.6.2013)

Svátosti u sv. Václava

Info ohledně svátosti více

 

(24.5.2012)

Ministrantská příručka

Malí i velcí ministranti, kteří slouží u oltáře u sv. Václava, si mohou stáhnout níže uvedenou příručku. více

 

(20.4.2012)

Rytmická hudební skupinka

při kostele sv. Václava doprovází nedělní bohoslužby v 9.30 zpravidla 1x za měsíc. více

 

(1.9.2011)

Mateřské centrum na faře

je k dispozici v níže uvedených časech během školního roku na faře (zvonek herna). více

 

(31.8.2011)

Nedělní mše sv. s dětmi

- letáček pro rodiče více

 

(1.1.2011)

Modlitební společenství za uzdravení a obrácení našeho národa

se od 2.11.2010 setkává vždy v úterý po mši svaté v 18.15 na faře, v místnosti herny. více

 

(13.9.2010)

Panoramatický výhled z kostelních věží nejen naší farnosti

Na serveru virtualtravel.cz si mohou návštěvníci prohlédnout místa, která jsou mnohdy veřejnosti nepřístupná. Vedle klasických záběrů ze země, zde najdete také záběry focené z výšky, např. z většiny pražských kostelních věží. Nechybí tedy ani záběry z kostelů naší farnosti. V záložce "kostely ve farnosti" si panoramata jednotlivých kostelů můžete prohlédnout. více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

ts