Farní dovolená 2018 ve Štěkni

21.8.2018

Jako každý rok i letos jsme vyrazili na farní dovolenou. Těšili jsme se, bylo totiž na co. Prostředí zámku, zámeckého parku, blízkost řeky, krásná, člověkem obhospodařovaná krajina, přátelé a čerstvý vzduch, kdo by se netěšil?

Přálo nám i počasí, pršelo jen jeden den, po zbytek bylo slunečno, přes poledne jsme s povděkem spočinuli pod stíny statných zámeckých dubů a vedra nás tak nezasáhla jako ty, kdo museli zůstat v Praze. Odpoledne jsme si vychutnávali osvěžující Otavu u Klostermannova jezu.
Celou dovolenou byl s námi náš budoucí nový jáhen – pan Václav Revenda, kterému tímto také moc děkujeme, že jsme se s ním mohli seznámit, že byl s námi přítomen a věnoval mládeži a dětem, a že s námi tvořil společenství nejen kolem stolu Páně. Těšíme se, že se s ním budeme ve farnosti potkávat.
Program týdne byl nabitý a pestrý. Spolu se sestrami z Congregatio Jesu jsme mohli denně slavit eucharistii, každý den jsme modlitbou, a písní chval začínali i končili. V pondělí zdatnější vyrazili na společný cyklovýlet, my s menšími dětmi jsme si vybrali Písek jako cíl naší společné cesty, kde jsme navštívili unikátní kulturní a zábavný prostor určený pro celou rodinu zvaný Sladovna.
Úterý bylo dnem společného výletu. Čekal nás hrad Helfenburk – rozlehlá, poměrně zachovalá zřícenina a nádherné poutní místo Lomeček, kam za námi přijel i pan farář otec Gapski a slavil pro nás i další poutníky mši svatou v místní barokní kapli, která jako jedna ze tří na světě má svatostánek zavěšený nad oltářem.
Středa byla odpočinková a konal se tradiční štěkeňský orienťák, tentokrát jen pro děti, a všechny čekalo na konci překvapení. Večer jsme si vyslechli přednášku od Václava Revendy o Trojici. Čtvrtek byl opět sportovnějšího rázu, jelo se z Katovic do Štekně na raftech a po večeři se promítal film o Fatimě, po kterém následovala diskuze.
V pátek jsme měli objednanou prohlídku zámku a konala se hra pro děti – Biblické putování. Děti vyrážely po skupinkách na stanoviště, které odpovídaly příběhům, které jsme si po celý týden spaním četli. Na jednom místě jako Adam a Eva pojmenovávaly zvířata, na dalším hledaly do Noemovy archy druhého ze zvířecího páru. Pak je čekalo stanoviště, kde jako Izraelité prchaly z Egypta, jedly nekvašený chléb, označovaly veřeje a přecházely přes moře. Na další zastávce trefovaly Goliáše prakem a dostali se až do doby novozákonní, kde bylo jejich úkolem správně vybrat Ježíšových dvanáct učedníků a posléze putovaly za samotným Pánem, kde dostaly zaslouženou odměnu. Večer pak starší připravily pro menší noční bojovku.
Ve Štěkni bylo krásně. Moc se mi líbilo, že všichni bez rozdílu věku se podle svých možností zapojili, celá dovolená se nesla v přátelském duchu a nebyl žádný větší konflikt. Děkuji také manželům Tomkovým za organizaci celé dovolené, Matoušovi za přípravu orienťáku a také jemu, Terce a Vendy za přípravu bojovky pro menší děti. Svým dílem ale přispěl každý, minimálně k příjemné atmosféře.
Vytvořili jsme živé společenství nesené modlitbou, Bohu díky.
 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

ts